Friday, 22/10/2021 - 20:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON CANH NẬU
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 

PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ

TRƯỜNG MN CANH NẬU

 

 

Số:87/KH-TMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                 Canh Nậu, ngày 13 tháng  8  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2021-2022

 

          Căn cứ vào Thông tư  52/2020/ TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về việc Ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-UBDN, ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Kế hoach thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm học 2021-2022;

Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường.

Trường Mầm non Canh Nậu xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 – 2022 của nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

2. Huy động tỉ lệ trẻ (học sinh) ra lớp đạt:  Nhà trẻ 7%, Mẫu giáo 98%

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

5. Ứng dụng CNTT để phục vụ cho công tác tuyển sinh trực tuyến.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

Tuyên truyền trên website của nhà trường và trên nhóm zalo của lớp cũ năm học 2020-2021 khi tuyển sinh.

2. Quy định đối tượng tuyển sinh

          - Về độ tuổi, địa bàn cư trú, tuyến tuyển sinh:

+ Trẻ trẻ trong độ tuổi MN từ 24 tháng tuổi đến 5 tuổi trên địa bàn xã.

+ Địa bàn cư trú: Xã Canh Nậu.

+ Tuyến tuyển sinh: Khu trung tâm trường Mầm non Canh Nậu

- Trẻ em (học sinh) khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt:

+ Huy động trẻ khuyết tật ra học hòa nhập.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Số tuyển mới : + Nhà trẻ : 18

                          + 3Tuổi :   77

                          + 4Tuổi :   15

                          + 5Tuổi :   2

Tổng số tuyển mới : 112

          -Dự kiến số lớp năm học 2021-2021 : 13 nhóm, lớp.Trong đó 12 lớp mẫu giáo, 01 nhóm nhà trẻ.

+ Số học sinh nhà trẻ: 18

+ Số học sinh 3Tuổi:  77 ( 3 lớp)

+ Số học sinh 4Tuổi:  128 ( 5 lớp)

+ Số học sinh 5Tuổi: 102 ( 4 lớp)

             Tổng học sinh toàn trường: 325 trẻ.

4. Phương thức, thời gian tuyển sinh

          Tuyển sinh trực tuyến: Tuyển sinh trẻ 24-36 tháng tuổi và trẻ 3-5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 17/8/2021 đến hết ngày 20/8/2021. Để đăng ký tuyển sinh trực tuyến:  Bấm vào ĐÂY

 Tuyển sinh trực tiếp:  Từ ngày 23/8/2021 đến 25/8/2021.

 Từ ngày 27/8/2021: Nhà trường tuyển sinh bổ sung ( nếu có)

5. Quy định về hồ sơ của học sinh

          - Đơn xin học (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh trực tiếp.

          - Bản sao Giấy khai sinh có công chứng.

          - Bản phôtô sổ hộ khẩu có công chứng.

          6. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

          Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, địa bàn huyện Yên Thế, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh vào các trường mầm non, vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hội đồng tuyển sinh của trường Mầm non Canh Nậu yêu cầu tất cả cán bộ,giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Nhà trường khuyến khích các bậc phụ huynh nên chọn hình thức tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh của nhà trường tránh sự đi lại nhiều của người dân, đồng thời đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.Trường hợp phụ huynh chọn hình thức trực tiếp  khi đến làm thủ tục nhập học cho con cần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo “5K” của Bộ y tế.

       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

1.1 Hội đồng tuyển sinh:

- Quản trị hệ thống mạng

- Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh

- Hỗ trợ đăng ký tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến

- Tiếp nhận và duyệt hồ sơ cho học sinh không tham gia đăng ký trực tuyến qua mạng.

- Tổng hợp danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến và danh sách học sinh trúng tuyển vào trường theo các độ tuổi.

- Báo cáo về Phòng GD&ĐT số liệu đăng ký tuyển sinh.

1.2. Trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:

        *Phạm Thị Kim Thoa - Hiệu trưởng -  Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường.

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện 3 công khai theo Thông tư 36/2017/TT/BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

- Xây dựng kế hoạch, thông báo tuyển sinh của trường.

- Triển khai phổ biến, nghiên cứu các Văn bản chỉ đạo, kế hoạch tuyển sinh của Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT trong Hội đồng giáo dục.

- Tuyên truyền, hướng dẫn  toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.

- Thành lập thành lập Hội đồng tuyển sinh.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2021 – 2022 đúng quy định.

- Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.

- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của đơn vị.

* Nguyễn Thị Sen - PHT - Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch thông báo tuyển sinh của trường đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.

- Phụ trách về CSVC. Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh trực tuyến. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra thông tin học sinh trên phần mềm.

- Đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.

- Chịu trách nhiệm lập danh sách học sinh đã tuyển theo từng độ tuổi, báo cáo kết quả tuyển sinh.

*Thẩm Thị Thu Trang - PHT - CTCĐ - Thành viên

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng tiến độ, đúng nhiệm vụ được phân công.

- Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh trực tuyến. Trực tiếp nhận, đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh trẻ nhà trẻ.

*Hoàng Thị Dung - Tổ trưởng tổ CM 3-4 tuổi - Trưởng ban TTND - Thành viên .

-  Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh trực tuyến.

- Trực tiếp nhận, đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh trẻ mẫu giáo bé (2018)

*Tần Thị Hậu - Tổ trưởng CM 4-5 tuổi - Thành viên

-  Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh trực tuyến.

- Trực tiếp nhận, đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh trẻ mẫu giáo Nhỡ (2017)

*Tô Thị Nguyệt - Tổ trưởng CM 5-6 tuổi - Thành viên

-  Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh trực tuyến.

- Trực tiếp nhận, đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh trẻ mẫu giáo lớn (2016)

* Ông Nguyễn Hoàng Phương- NV y tế - Thành viên

- Trực tiếp phụ trách CNTT phục vụ tuyển sinh.

-  Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển sinh trực tuyến.

- Phối hợp các tổ tổng hợp các văn bản.

- Tổng hợp số học sinh tuyển hàng ngày, hoàn thành hồ sơ tuyển sinh.

*Vi Thị Xuân - NV Kế toán - .Thư ký Hội đồng tuyển sinh

- Kiểm tra việc thực hiện quy định thu – chi trong quá trình tuyển sinh.

- Thực hiện nhiệm vụ được phân công.

* Các đồng chí GV.

- Phối hợp cùng với tổ trưởng trong tổ tiếp nhận hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh.

II. Chế độ báo cáo:

- Ngày 16/8/2021: Niêm yết thông báo tuyển sinh tại trụ sở nhà trườn, cổng thông tin điện tử của nhà trường http://mncanhnau.pgdyenthe.edu.vn

- Từ 18/8/2021  – 20/8/2020: CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến  vào trường mầm non qua Internet tại trang thông tin điện tử:http://mncanhnau.pgdyenthe.edu.vn

- Từ 23/8/2021 đến 25/8/2021: Tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp.

- Ngày 26/8/2021: Báo cáo nhanh công tác tuyển sinh.

- Ngày 27/8/2020  - 29/8/2020: Nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung (nếu có).

- Ngày 30/8/2021: Công bố công khai danh sách học sinh đăng ký vào trường năm học 2021 - 2022, nộp báo cáo về PGD&ĐT.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2021-2022 của trường Mầm non Canh Nậu, đề nghị Ban giám hiệu, hội đồng tuyển sinh, các tổ chuyên môn và các bộ phận liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (để b/c);

- Hội đồng TS( để t/h);

- Lưu: VT.

                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                   Phạm Thị Kim Thoa

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết