Friday, 22/10/2021 - 20:28|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON CANH NẬU
 • Phạm Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986991479
  • Email:
   phamthoa19781978@gmail.com
 • Thẩm Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0344256367
  • Email:
   thamthutrang1985@gmail.com
 • Nguyễn Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0965661080
  • Email:
   nguyenthisen10021981@gmail.com