Friday, 22/10/2021 - 21:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON CANH NẬU
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

SKKN: Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống biết lễ phép, quan tâm, chia sẻ góp phần hình thành nhân cách cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi”

A. MỞ ĐẦU

 1. Lý do viết sáng kiến.

                                  “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”

Trẻ em là những kỹ sư tầm hồn trong trắng, là thế hệ tương lai của phát triển phồn vinh của đất nước. Để có được sự thành công đó thì từ lứa tuồi mầm non, trẻ phải có những kỹ năng sống cần thiết cho sự trưởng thành của mỗi con người. Vì vậy việc giáo dục trẻ kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ với mọi người ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, nhằm hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ sau này. Trong mục tiêu giáo dục trẻ mầm non việc hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa là: Khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, phát triển hài hoà, giàu lòng yêu thương, ngoan, biết quan tâm, nhường nhịn giúp mọi người..

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là giáo dục cách sống tích cực trong xã hội hiện đại. Giáo dục cho trẻ những kỹ năng mang tính cá nhân và xã hội nhằm giúp trẻ có thể chuyển kiến thức, thái độ, cảm nhận thành những khả năng thực thụ, giúp trẻ biết xử lý hành vi của mình trong các tình huống khác nhau trong cuộc sống.             

Đối với trẻ mầm non, mà đặc biệt là trẻ 5-6 tuổi, quá trình hình thành nhân cách con người thì việc giáo dục kỹ năng sống lẽ phép, biết quan, tâm chia sẻ, lễ phép với mọi người cho trẻ là quan trọng và rất cần thiết để lĩnh hội các kiến thức ở trường Tiểu học. Nếu các kỹ năng sống tốt sớm được hình thành thì trẻ sẽ có nhân cách phát triển toàn diện, là chìa khoá thành công cho tương lai của mỗi trẻ.

Xã hội phát triển đã và đang làm thay đổi cuộc sống của con người, nhiều vấn đề phức tạp liên tục nảy sinh. Trên thực tế có rất nhiều gia đình nuông chiều con trẻ, chưa quan tâm rèn kỹ năng sống dẫn đến còn ích kỷ, chưa biết lễ phép chưa biết quan tâm chia sẻ với mọi người, trẻ sống thụ động, không biết ứng phó trong những hoàn cảnh. Bên cạnh những tác động tích cực, còn có những tác động tiêu cực, gây nguy hại cho con người, đặc biệt là trẻ em. Nếu trẻ em không có những kiến thức cần thiết để biết lựa chọn những giá trị sống tích cực, có tình yêu thương chia sẻ vui buồn để vượt qua những thách thức mà hành động theo cảm tính thì rất dễ gặp trở ngại, rủi ro trong cuộc sống và sẽ bị lệch lạc sau này.

   Bản thân tôi là một giáo viên với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, nắm được những đặc điểm tâm sinh lý của trẻ cũng như tâm lý của phụ huynh, tôi thấy việc rèn kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ với mọi người cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong thời đại hiện nay là một điều hết sức quan trọng. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ chính là giúp trẻ trở thành con người mới, giúp trẻ có được những kinh nghiệm trong cuộc sống, biết được những điều nên làm và không nên làm, trẻ tự tin và biết cách ứng xử, phát triển khả năng tư duy sáng tạo của trẻ. Vì vậy, giáo dục kỹ năng biết quan tâm, chia sẻ, lễ phép yêu thương đoàn kết cho trẻ ở lứa tuổi mầm non là đặc biệt quan trọng. Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình, tôi nhận thấy cần phải nghiên cứu tìm ra giải pháp để vận dụng kinh nghiệm vào trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ đó là: Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống biết lễ phép, quan tâm, chia sẻ góp phần hình thành nhân cách cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi”  Với đề tài này nhằm hướng đến mục tiêu phát triển, nuôi dưỡng những giá trị sống, làm nền tảng và hình thành những kỹ năng sống tích cực trong trẻ, giúp trẻ cân bằng cuộc sống phát triển mạnh mẽ toàn diện.

2. Mục tiêu của sáng kiến.

  2.1.Mục tiêu chung

           Nhằm xác định đúng mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ, cô giáo có thêm kinh nghiệm, kiến thức về giải pháp rèn luyện kỹ năng sống: biết quan tâm, chia sẻ lễ phép với mọi người cho trẻ. Khai thác, sử dụng hiệu qủa môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong việc rèn kỹ năng sống. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Xây dựng và điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả lập kế hoạch phù hợp với thực tiễn bối cảnh của địa phương và của trường, lớp đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện về nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Mặt khác giúp cho giáo viên chủ động lựa chọn nội dung tích hợp giáo dục phù hợp với phương pháp dạy học tích cực, tự lực, sáng tạo của trẻ trong việc rèn kỹ năng chung, kỹ năng riêng cho trẻ.

 Sử dụng Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống biết lễ phép, quan tâm, chia sẻ góp phần hình thành nhân cách cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi” là hướng tới mục tiêu, kết quả mong đợi của chương trình giáo dục mầm non, một sự cần thiết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của giáo dục mầm non trrong thời kỳ công nghiệp hóa.

2.2 Mục tiêu cụ thể

 Đánh giá thực trạng kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm chia sẻ của trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non.

 Xây dựng một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm chia sẻ cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua các hoạt động.

 Đề xuất một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống về biết quan tâm chia sẻ cho trẻ 5 - 6 tuổi trong trường mầm non nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non trong hiện tại và những năm tiếp theo.

 Qua đó giúp trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt, hình thành cho trẻ những phẩm chất cơ bản, bước đầu đặt nền móng cho sự phát triển giúp trẻ tự tin khi bước chân vào trường tiểu học.

Nhằm vận dụng những kiến thức cơ bản về tổ chức hình thức, phương pháp giáo dục kỹ năng sống lễ phép, biêt quan tâm, chia sẻ, hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ.

Lập được kế hoạch tổ chức và thiết kế môi trường giáo dục trẻ biêt quan tâm, chia sẻ giúp trẻ tự tin trong giao tiếp, có nhiều hành vi đúng, phát triển nhân cách con người tốt.

Biết lựa chọn, phối hợp, lồng ghép giáo dục kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm chia sẻ vào các hoạt động thích hợp từ đó trẻ biêt vận dụng cac yêu tố đó vào cuộc sống hàng ngày, giúp trẻ phân biệt được những hành động đúng sai để tự điều chỉnh bản thân đem lại tình yêu thương đoàn kết với bạn, với mọi người.

Rèn kỹ năng sống lễ phép biết quan tâm, chia sẻ cho trẻ 5- 6 tuổi là rèn cho trẻ có được những hành vi đúng, lành mạnh, giúp trẻ có kinh nghiệm trong cuộc sống và hình thành ở trẻ các giá trị văn hoá con người trong thời đại hiện nay, tạo cho trẻ nền tảng vững chắc khi chuyển qua một lối sống mới, môi trường và quan hệ mới, đó là vào trường tiểu học.

Xây dựng mối liên hệ chặt chẽ giữa giáo viên và phụ huynh. Giúp phụ huynh nắm được phương pháp giáo dục của nhà trường, thông qua đó phụ huynh sẽ hiểu rõ những hoạt động của trẻ ở lớp và quan tâm hơn trong việc dạy trẻ biết quan tâm chia sẻ và một số kỹ năng sống khác.

3. Giới hạn của sáng kiến.

3.1. Về đối tượng nghiên cứu

Vấn đề nghiên cứu đó là Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống biết lễ phép, quan tâm, chia sẻ góp phần hình thành nhân cách cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi”

Phạm vi nghiên cứu: Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi A3 và các cháu cùng độ tuổi.

3.2.Không gian nghiên cứu.

Tại lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A3 và các lớp mẫu giáo cùng độ tuổi trong trường mầm non Canh Nậu.

3.3.Thời gian nghiên cứu.

Năm học 2020- 2021, đề tài có khả năng áp dụng hiệu quả cao trong hiện tại và trong tương lai tốt.                        

B. NỘI DUNG

1. Cơ sở viết sáng kiến

1.1 Cơ sở khoa học

Giáo dục kỹ năng năng sống lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ là một quá trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch nhằm hình thành năng lực hành động tích cực, có liên quan tới kiến thức và thái độ, giúp cá nhân có ý thức về bản thân, giao tiếp, quan hệ xã hội, thực hiện công việc, ứng phó hiệu quả với các yêu cầu thách thức của cuộc sống hàng ngày.

Người xưa có câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”, muốn trưởng thành thì trước tiên mỗi con nười chúng ta phải học làm người, có nhân cách tốt thì con người mới học tập nâng cao được kiến thức. Trong thời đại công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh thì nền văn hóa giáo dục cũng phát triển cao nhưng sự phát triển đó có những mặt xấu ảnh hưởng mạnh mẽ đến qúa trình hình thành và phát triển của tuổi trẻ thanh thiếu niên. Vì vậy giáo dục lễ giáo kỹ năng sống trẻ cần được giáo dục ngay từ lứa tuổi mầm non để tạo nền tảng cho sự phát triển và trưởng thành của trẻ.

Thực tế cho ta thấy có nhiều gia đình có điều kiện chăm sóc trẻ tốt nhưng chưa quan tâm đến giáo dục rèn kỹ năng sống cho trẻ, trẻ chưa biết lê phép, ích kỷ chưa biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Nếu trẻ được rèn luyện ngay từ nhỏ thì trẻ sẽ biết yêu thương, biết quan tâm chia sẻ tạo nền tảng để các bé trở thành những người có nhân cách tốt trong tương lai, những chủ nhân tài đức của một xã hội công bằng văn minh.

Việc hình thành kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên nói chung, trẻ em màm non nói riêng đang trở thành nhiệm vụ quan trọng, việc cung cấp cho mỗi trẻ kiến thức cần thiết về kỹ năng sống để biêt sống lành mạnh, có ý nghĩa để giúp trẻ hiểu, biến những kiến thức về kỹ năng sống đặc biệt là kỹ năng sống lễ phép, biêt quan tâm chia sẻ thành hành động cụ thể trong cuộc sống thực tiễn với bản thân, với người khác, với xã hội, ứng phó trước nhiều tình huống, học cách giao tiếp, ứng xử với mọi người, giải quyết mâu thuẫn trong mối quan hệ và thể hiện bản thân một cách tích cực biết chia sẻ với nhau, đem đến tình yêu thương giúp cho cuộc sống ấm áp hơn, thêm  yêu cuộc sống và có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn. Có thể nói việc trang bị kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm chia sẻ cho trẻ em là một nội dung giáo dục cần thiết để trẻ bớt thụ động trong việc học và giao tiếp xã hội.

Ngày nay, giáo dục cũng đang từng bước đổi mới để bắt kịp với sự phát triển chung của xã hội, ngày xưa trong giáo dục truyền thống thì trẻ luôn thụ động trong mọi hoạt động, nhưng ngày nay thì khác trẻ là trung tâm, chủ động trong các hoạt động, giáo viên chỉ là người quan sát hướng dẫn trẻ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực”, với yêu cầu tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của trẻ trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường có nội dung thực hiện  rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ mầm non.Việc lựa chọn và lập kế hoạch giáo dục từng nhóm kỹ năng sống trong trường, lớp, bản thân tôi luôn quan tâm lồng ghép giáo dục trẻ, kỹ năng sống đặc biệt dạy trẻ ngoan, lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ để trẻ phát triển sớm về lòng yêu thương con người, biết ơn, vâng lời cha mẹ chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau với các bạn trong lớp và ngoài xã hội.

Với kinh nghiệm giảng dậy nhiều năm độ tuổi 5-6 tuổi tôi luôn quan tâm   rèn luyện kỹ năng cơ bản, cần thiết, hướng tới hình thành những thói quen tốt giúp trẻ thành công, đảm bảo vừa phù hợp với thực tiễn và thuần phong mỹ tục Việt Nam vừa hội nhập quốc tế trong giai đoạn công nghiệp hoá đất nước. Nội dung giáo dục phải phù hợp với từng lứa tuổi và tiếp tục được rèn luyện theo mức độ tăng dần. Đối với trẻ mầm non giáo dục kỹ năng sống thể hiện qua những nội dung sau: Giúp trẻ nhận thức về bản thân: sự tự tin, tự lực, thực hiện những quy tắc an toàn thông thường, biết làm một số việc đơn giản; hình thành và phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết: thể hiện tình cảm, sự chia sẻ, hợp tác, kiên trì, vượt khó; hình thành một số kỹ năng ứng xử phù hợp với gia đình, cộng đồng, bạn bè và môi trường.

Nhưng trong thực tế ở trường mầm non việc dạy trẻ kỹ năng sống cho trẻ còn mới mẻ và rất nhiều giáo viên còn chưa hiểu rõ được tầm quan trọng của vấn đề, hoặc thiếu kỹ năng giảng dạy để có thể truyền đạt cho trẻ hiểu và hình thành cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết: Lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ thực sự chưa chú trọng, chỉ tích hợp nội dung này trong tiết học kể chuyện, thơ hoặc sử lý một vài tình huống xảy ra khi trẻ tranh dành đồ chơi, đánh bạn… Chính vì vậy hiệu quả về việc tạo cho trẻ kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ cùng bạn với mọi người là chưa được hiệu quả cao. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ phải được đánh giá bằng sự vận dụng những kỹ năng đó trong cuộc sống mỗi các nhân để sống tích cực, sống hạnh phúc, sống có ý nghĩa.

Trường mầm non nơi tôi đang công tác là một trường thuộc khu vực nông thôn, là xã đặc biệt khó khăn trên 80% là trẻ em dân tộc, tôi thấy trẻ còn nhút nhát, chưa mạnh rạn tự tin, chưa có kỹ năng biết quan tâm, chia sẻ, nhiều trẻ chưa biết lẽ phép, điều này phụ thuộc và ảnh hưởng rất lớn trong môi trường, điều kiện sống của gia đình trẻ. Bên cạnh đó, nhận thức của một số phụ huynh còn hạn chế, có phụ huynh thương chiều con quá mức thích gì chiều đấy, cũng có phụ huynh do bận công việc giao con em cho ông bà ở nhà lạm dụng quá nhiều công nghệ mạng hiện đại qua điện thoại, ti vi nên trẻ thiếu đi những kỹ năng sống mà coi điện thoại, ti vi làm bạn dẫn đến nhiều trẻ bị tự kỷ. Chính vì lý do trên tôi đã suy nghĩ và tìm ra những giải pháp để giáo dục một số kỹ năng sống cho trẻ trong năm học qua nên tôi mạnh dạn chia sẻ với đồng nghiệp về “Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống biết lễ phép, quan tâm, chia sẻ góp phần hình thành nhân cách cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi” để cùng chung mục đích giáo dục hướng tới tương lai tươi sáng cho trẻ và góp phần xây dựng làm cơ sở khoa học thực tiễn cho việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động rèn kỹ năng biêt quan tâm, chia sẻ theo các chủ đề trong trường mầm non phù hợp với tâm sinh lý và khả năng nhận thức của trẻ để tăng cường giúp trẻ phát triển toàn diện.

1. 2. Cơ sở chính trị, pháp lí

*Cơ sở chính trị:

Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng giáo dục là quốc sách hàng đầu, xác định nhiệm vụ Giáo dục mầm non là thực hiện việc nuôi dạy, chăm sóc giáo dục trẻ từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi nhằm giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ. Hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học ở lớp 1.

Nghị quyết số 29/NQ-TW  ngày 14 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 Quyết định về phê duyệt đề án “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non giai đoạn 2016-2020 định hướng năm 2025”.

* Cơ sở pháp lý:

Hướng dẫn số 463/BGDĐT-GDTX  ngày 28/01/2015 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX.

Thông tư 28/2016/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2016 của Bộ giáo dục và đào tạo về sửa đổi bổ sung một số nội dung chương trình giáo dục mầm non theo thông tư 17/2009/TT-BGD&ĐT  ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Thông tư 51/TT-BGD ĐT ngày 31/12/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non cho trẻ 5-6tuổi;

Kế hoạch số 114 KH-TMN ngày 01/9/2020 chỉ đạo thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục mầm non trẻ 5-6 tuổi.

Kế hoạch số 159/KH-TMN ngày 19/9/2020 về thực hiện nhiệm vụ năm học của trường Mầm non Canh Nậu;

Thời gian gần đây, trường Mầm non Canh Nậu  luôn tích cực phối hợp với phụ trong việc dạy kỹ năng sống cho trẻ và được rất nhiều phụ huynh quan tâm tham gia vào các hoạt động của lớp của trường, tổ chức các giờ dậy, giờ trải nghiệm có mời phụ huynh cùng tham dự để phụ huynh thấy được thực tế các kỹ năng sống của con em mình trong cộng đồng nhà trường, từ đó nâng cao hơn biện pháp phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.

2. Thực trạng của vấn đề cần giải quyết.

Trẻ mầm non có đặc điểm, hay nói chống không, dễ nhớ, mau quên nhưng hay tò mò và hay bắt hước hành động, lời nói của người lớn. Trong thực tế trẻ ở lớp tôi phụ trách đa phần là bạn trai, số bạn nữ ít nên nhiều trẻ hiếu động. Nhiều trẻ chưa biết lễ phép, quan tâm chia sẻ với cô và bạn. Giáo dục lễ giáo, sự hợp tác, quan tâm, chia sẻ đối với trẻ mầm non thể hiện ở việc trẻ sẵn sàng chơi chung hòa đồng cùng bạn, biết giúp đỡ, chia sẻ đồ chơi hay các nhiệm vụ phân công công việc cùng bạn, biết trao đổi ý kiến chia sẻ, thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn, chấp nhận sự phân công của nhóm bạn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác, khi sai biết xin lỗi và nhận lỗi, không nói tục chủi bậy, biết kính trên, nhường dưới. Nhưng trong thực tế ở trường mầm non việc dạy trẻ một số kỹ năng sống như quan tâm, chia sẻ thực sự chưa được chú trọng phần lớn chỉ tích hợp nội dung này trong tiết học kể chuyện, thơ hoặc sử lý một vài tình huống xảy ra khi trẻ tranh dành đồ chơi, đánh bạn…. chính vì vậy hiệu quả về việc tạo cho trẻ kĩ năng sống lễ phép với người lớn, biết quan tâm, chia sẻ cùng bạn là chưa được cao kết quả thể hiện bước đầu như sau:

Thứ tự

Nội dung

Số trẻ đạt kỹ năng

 cơ bản

1

Trẻ biết quan tâm, chia sẻ bạn bè, người thân.

18/28=64,3

2

Biết làm việc tốt có ích cho bản thân và mọi người

17/28=60,7

3

Kỹ năng xử lý tình huống trong cuộc sống

16/28=57,1

4

Trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp và học tập

14/28=50%

5

Trẻ ngoan, lễ phép với mọi người

16/28=57,1

6

Trẻ có thói quen tốt trong sinh hoạt hàng ngày

13/28=46,4%

         Từ kết quả trên tôi đánh giá còn rất nhiều trẻ hạn chế về một số kỹ năng sống cơ bản, tôi thấy cần phải có giải pháp để nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, nếu trẻ biết sống quan tâm chia sẻ thì các kỹ năng sống khác cũng được phát triển theo. Do vậy tôi xác định dạy kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non là một việc làm hết sức quan trọng, qua những kinh nghiệm của bản thân khi thực hiện đề tài, tôi muốn trẻ phát triển khỏe mạnh, tự tin, biết quan tâm chia sẻ với cô, với bạn và mọi người xung quanh và hình thành được kỹ năng sống khác phù hợp với độ tuổi. Trong quá trình thực hiện đề tài này ngoài thực trạng nêu trên tôi thấy có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

2.1 Thuận lợi

Trường được xây dựng, khang trang và được công nhận là trường chuẩn quốc gia, trẻ được học tập trung 1 khu nên giáo viên có nhiều cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc giáo dục.

Nhà trường đã chỉ đạo sát sao trong việc phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực”

Ban giám hiệu luôn quan tâm tới chuyên môn, bồi dưỡng phương pháp, đổi mới hình thưc tổ chức hoạt động giáo dục mầm non, tạo mội điều kiện giúp tôi thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non 5-6 tuổi.

Có 2 giáo viên/lớp đoàn kết chia sẻ cùng đưa ra các biện pháp, hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng sống sao cho phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ

Bản thân trẻ khỏe, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ nên việc nắm bắt thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dậy khá dễ dàng. Nắm được đặc điểm tâm sinh lý trẻ mầm non đặc biệt là tâm lý của trẻ 5 tuổi. Có ý thức tự bồi dưỡng kiến thức về giáo dục kĩ năng sống cho trẻ lứa tuổi mầm non. Tạo được môi trường thân thiện, trang trí sắp xếp tạo môi trường, các góc hoạt động trong lớp phù hợp với diện tích lớp.

Trẻ ngoan, lễ phép, phát triển hài hòa về thể chất và luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tinh thần cho trẻ.

Phụ huynh ghi nhận đánh giá cao sự tiến bộ của trẻ trong việc học tập và rèn kỹ năng sống cho trẻ ở lớp. Đa số phụ quan tâm phối hợp tốt với nhà trường và cô giáo trong việc thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ.

2.2 Khó khăn:

Trường mầm non Canh Nậu là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thế, trên 80% là trẻ em dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, đời sống nhân dân chủ yếu trồng rừng và nông nghiệp bình quân thu nhập kinh tế thấp nên việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục con cái chưa hiệu quả cao, còn ảnh hưởng nhiều các thói quen tự do trong gia đình.

Có một số phụ huynh đi làm ăn xa, để con cái cho ông bà nên việc chăm sóc và phối hợp với gia đình chưa được thường xuyên. Phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ mà chỉ quan tâm đến học chữ học số, hát múa, thơ, truyện.

Trẻ vẫn còn nhút nhát, chưa mạnh dạn chia sẻ trong các hoạt động.

Nhiều trẻ được bố mẹ nuông chiều nên trẻ chưa có những kỹ năng sống cần thiết phù hợp theo độ tuổi.

Giáo dục kỹ năng sống là nội dung khô khan, khó gây hứng thú cho trẻ và nó không phải như các hoạt động học mà chỉ là nội dung tích hợp vào các hoạt động khác.

2.3 Các nhân tố, điều kiện ảnh hưởng đến giáo dục trẻ kỹ năng sống biết quan tâm chia sẻ của trẻ:

Yếu tố gia đình, sự quan tâm chăm sóc, giáo dục của gia đình.

Trẻ nhút nhát, tính cách riêng của mỗi trẻ khác nhau

Sức khỏe và sự phát triển của trẻ

Đặc điểm tâm sinh lí của mỗi trẻ, mỗi lứa tuổi.

Môi trường giáo dục

Môi trường xã hội

Trẻ tích cực trong các mối quan hệ giao tiếp.

Nhận thức, tư duy của trẻ.

Phương pháp, hình thưc tổ chức giáo dục của cô giáo.

Qua thực tế giảng dậy nhiều năm ở trường mầm non Canh Nậu tôi nhận thấy nhìn chung mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trên tác động đến sự phát triển giáo dục kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm chia sẻ hữa hiệu chưa cao.

Từ những hiện trạng và nhân tố, điều kiện ảnh hưởng đến giáo dục kỹ năng sống cho trẻ biết quan tâm chia sẻ tôi thấy còn hạn chế sau:

2.4 Những hạn chế:

Việc xây dựng môi trường giáo dục kỹ năng sống đã được nhà trường và nhưng trong lớp tôi phụ trách sưu tầm nhiều những bài thơ, câu chuyện, tranh ảnh  mới có nội dung giáo dụ trẻ biết quan tâm chia sẻ để cung cấp cho trẻ.

Chưa linh hoạt đổi mới sáng tạo các hình thức, phương pháp lồng ghép tích hợp giáo dục kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm chia sẻ cho trẻ.

Chưa thực sự quan tâm hỗ trợ mở rộng nội dung giáo dục rèn kỹ năng sống cho trẻ được làm việc theo nhóm.

Tuy ý thức được tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng sống lễ giáo,  biết quan tâm chia sẻ cho trẻ, nhưng hiện nay việc đưa giáo dục kĩ năng sống vào trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ vẫn còn hạn chế, chưa xây dựng giờ học trải nghiệm riêng để rèn trẻ.

Chưa vận động được nhiều phụ huynh đóng góp hỗ trợ sách truyện có nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ để bổ sung vào góc sách của lớp.

Việc cung cấp cho trẻ một số kiến thức về ý nghĩa của hành vi tốt, biết quan tâm chia sẻ với mọi người chưa được thường xuyên.

2.5 Nguyên nhân của hạn chế:

Bản thân chưa khai thác sâu các yếu tố trên có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kỹ năng sống sống lễ phép, biết quan tâm chia sẻ và các kỹ năng cần thiết khác cho trẻ 5-6 tuổi. Đây cũng là nguyên nhân gây khó khăn trong quá trình tổ chức, hướng dẫn và đề xuất các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

 Nhiều gia đình là người dân tộc, giao tiếp với nhau bằng tiếng dân tộc và cuộc sống, sinh họat trong gia đình còn nhiều lạc hậu, chưa để ý đến giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mà chỉ quan tâm đáp ứng đến nhu cầu của trẻ, chưa quan tâm sưu tầm sách truyện, tranh ảnh có nội dung giáo dục để dậy trrer ở nhà.

Sự phát triển và trình độ nhận thức của trẻ trong lớp không đồng đều, có nhiều trẻ hiếu động, nghịch nhưng nhiều trẻ lại nhút nhát, chưa mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, chưa tích cực tham gia vào các hoạt động.

Trẻ đã biết chia sẻ nhưng không phải lúc nào chúng cũng thể hiện sự thông cảm và nhường nhịn, chia sẻ các bé đôi khi vẫn tranh giành đồ chơi, nói trông không, chưa biết nhận lỗi và xin lỗi, chưa biết kính trên nhường dưới, đánh bạn, một số trẻ ích kỉ lúc nào cũng bắt mọi người phải theo ý mình.

Trẻ mầm non còn ham chơi, chưa thực sự quan tâm để ý đến những người xung quanh.

Nguyên nhân chủ yếu là do khả năng làm việc nhóm và thể hiện sự quan tâm chia sẻ của trẻ còn nhiều hạn chế, đối với những trẻ mạnh dạn tự tin thì trẻ luôn có sự chủ động sẵn sáng giúp đỡ và hợp tác cùng bạn còn lại đại đa số trẻ chỉ tham gia các hoạt động theo sự hướng dẫn, gợi mở và khích lệ của bạn và cô giáo, bản thân trẻ chưa chủ động thể hiện sự chia sẻ quan tâm với mọi người. Giáo viên chưa thấy được việc dạy trẻ biết quan tâm chia sẻ sẽ góp phần quan trọng trong giáo dục hình thành nhân cách trẻ, hơn nữa việc dạy trẻ biết quan tâm chia sẻ là một lĩnh vực rất mới không có nhiều tài liệu để tham khảo đòi hỏi giáo viên phải dành nhiều thời gian, công sức để nghiên cứư tìm ra các biện pháp phù hợp và phải có sự phối hợp đồng bộ giữa phụ huynh.

3. Các giải pháp thực hiện.

*Giải pháp thứ nhất: Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về ý nghĩa của hành vi việc làm tốt, biết quan tâm chia sẻ, lễ phép với mọi người.

Việc áp dụng các biện pháp giáo dục kỹ năng sống phù hợp với mục tiêu kết quả mong đợi. Trong điều kiện có sự giáo dục đúng đắn thì loại động cơ này sẽ được phát triển mạnh ở các giai đoạn sau. Đó là cốt lõi trong nền tảng đạo đức của nhân cách con người tương lai.

          Hình ảnh công ty Sam sung về tặng quà cho học sinh nghèo tại trường

          Vì vậy cô cần cung cấp cho trẻ hiểu việc làm tốt, hành động đúng biết lễ phép, quan tâm, chia sẻ là thái độ thể hiện sự cảm thông, thiện chí và giúp đỡ nhau: Dạy trẻ biết nghe lời cha mẹ, chăm ngoan học giỏi, phụ giúp việc nhà chính là yêu thương quan tâm đến cha mẹ, biết sẻ chia với bạn bè, biết giúp đỡ người gặp khó khăn, hỏi han người khác khi ốm đau, mệt nhọc, biết nhường nhịn cho em nhỏ… là biết quan tâm, chia sẻ là một việc làm tốt.

          Phân công công việc ở lớp cho trẻ, trẻ biết chia sẻ công việc cùng cô.

              Hình ảnh trẻ giúp cô giáo cất bàn ghế.                            Hình ảnh trẻ chia sẻ giúp cô quét lớp của bé

Những việc làm giúp đỡ cô giáo trong lớp hằng ngày phù hợp với trẻ như: phụ cô quét lớp, dọn dẹp sắp xếp đồ chơi, trang trí lớp, chia cơm, kê bàn ghế … nên giao việc cho trẻ một cách khéo léo và hướng dẫn làm từng chút một, có như vậy bé mới cảm thấy đó là một công việc ý nghĩa và hoàn thành thật tốt để chia sẻ cùng cô.

          Cô giáo và cha mẹ nên làm tấm gương cho trẻ học theo, hãy thể hiện sự kính trọng, tình yêu thương đối với bố mẹ, người lớn tuổi, hãy chia sẻ khó khăn với những người có hoàn cảnh cơ nhỡ, thiếu thốn, hãy giúp đỡ những người gặp phải tình huống bất trắc, trẻ sẽ học theo rất nhanh. Sự chia sẻ trẻ và mở lòng với những người xung quanh của người lớn sẽ giúp trẻ cảm nhận và bắt chước những hành động đó.

 Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ người thân trong gia đình, bạn bè, cô giáo, lễ phép với người lớn, biết chào hỏi cảm ơn xin lỗi khi mình làm sai.

VD: dạy trẻ đến lớp, khi về biết chào cô chào bạn, nói đầy đủ câu, không được nói trống không, không nói tục chửi bậy….

 Dạy trẻ biết quan tâm chăm sóc cây cối và các con vật nuôi, những người lao động, yêu thương chia sẻ với những người bất hạnh những bạn nhỏ mồ côi, chia sẻ với những bạn nhỏ miền trung khi bị bão lũ….

   * Giải pháp thứ 2: Đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, tạo môi trường lớp học thân thiện, để trẻ được chia sẻ, rèn kỹ năng sống cho trẻ.

Tôi quan tâm đến phương pháp giáo dục tình cảm, lấy gương tốt để giáo dục trẻ noi theo, khen trẻ nhiều, hạn chế chê trẻ chưa tốt mà cần khuyến khích trẻ để trẻ phấn khởi nhưng cũng cần uốn nắn trẻ kịp thời những hành vi chưa tốt,

         Tạo không khí lớp học thật ấm áp tràn ngập yêu thương, cô giáo cũng giống như một người bạn lớn để trẻ có thể an tâm chia sẻ những thắc mắc, băn khoăn những hành vi, thái độ của mình, của bạn với cô giáo, từ đó cô uốn nắn trẻ kip thời hơn giúp trẻ ngoan, lễ phép, biết quan tâm yêu thương mọi người.

    

Hình ảnh cô giáo trò chuyện thân thiện cùng trẻ

Việc rèn nền nếp được thực hiện ngay khi đón trẻ vào năm học mới, vì đàu năm trẻ chưa có nền nếp, kỹ năng sống của trẻ còn hạn chế. Tôi rèn cho trẻ cách xưng hô giao tiếp với bạn, với người lớn, biết lễ phép, cảm ơn, xin lỗi, quy ước với trẻ cách lấy đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, hay quy định với trẻ và cách giao tiếp trong khi chơi, không la hét quá to, không chạy nhẩy xô đẩy nhau, có sự giao tiếp thân mật trong các vai chơi, các bạn trai nhường nhịn các bạn gái, cùng tham gia vào các vai chơi vui vẻ, không tranh dành đồ chơi của nhau.

Tôi luôn mẫu mực lời nói và hành động lễ phép, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ cũng như thể hiện tình cảm theo hướng tích cực: Quan tâm, chia sẻ kịp thời với trẻ, thể hiện sự gần gũi thân thiện cô và trẻ là hai người bạn cùng chơi, hợp tác và trao đổi thể hiện mong muốn, ý kiến của bản thân ngoài ra cô còn khuyến khích động viên trẻ thể hiện tình cảm, sự quan tâm chia sẻ giữa trẻ với các bạn trong lớp. Để dạy trẻ biết quan tâm chia sẻ trước tiên tôi giúp trẻ hiểu quan tâm chia sẻ giúp mang lại niềm vui cho người khác và cho chính mình. Lễ phép với mọi người là bé ngoan.

      

Hình ảnh trẻ được cô giáo tặng bóng bay

 Khi tạo cho trẻ được môi trường học tập thân thiện về thể chất và tinh thần tôi thấy trẻ biết quan tâm chia sẻ với các bạn trong lớp hơn, vui vẻ hoạt bát hơn trong các hoạt động. Trẻ biết chơi chung cùng bạn, biết hợp tác cùng bạn trong các hoạt động học tập và vui chơi đó là thể hiện sự chia sẻ đoàn kết. Trẻ lễ phép trong giao tiếp, vâng lời cô giáo.

*Giải pháp thứ 3: Tổ chức hoạt động thực hành trải nghiệm, hoạt động nhóm, tạo các tình huống giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

Căn cứ vào tình hình thực tế, tôi đã tìm tòi, nghiên cứu các tình huống mà trẻ lứa tuổi mầm non hay gặp để xây dựng được một số tình huống có vấn đề về giáo dục kỹ năng trẻ sống lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ cho trẻ thực hành, trải nghiệm. Thông qua các hình thức này trẻ sẽ học nhanh, lĩnh hội và tiếp thu kiến thức có ý thức và tinh thần tập thể sẽ giúp tránh được những xung đột không đáng có giữa các trẻ với nhau, giữa trẻ với cô giáo, làm nảy sinh ở trẻ lòng vị tha, sự quan tâm đến người khác và trên cơ sở đó phát triển những mối quan hệ thân thiện, gần gũi, cảm thông giữa trẻ với những người xung quanh.

Thông qua việc cho trẻ thực hành, trải nghiệm, hoạt động nhóm, trò chơi giúp trẻ hình thành kỹ năng sống có lễ phép, ngoan ngoãn, quan tâm, chia sẻ với bạn bè, mọi người xung quanh trẻ, trẻ có thể tự giải quyết, xử lí các tình huống trong cuộc sống hàng ngày phù hợp hơn.

Hình ảnh trẻ trải nghiệm làm quà tặng sinh nhật bạn

          Cho trẻ trải nghiệm tổ chức sinh nhật bạn trong lớp-> trẻ tự tay làm nhiều món quà tặng bạn, qua đó giáo dục trẻ kỹ năng biết quan tâm đến ngày sinh nhật của các bạn trong lớp để chia sẻ yêu thương.

  

Hình ảnh cô tổ chức sinh trẻ trong lớp, các bạn cùng tham dự

Ngoài ra tôi thường xuyên dậy trẻ kỹ năng giao tiếp qua các hoạt động vui chơi để rèn tính chia sẻ hợp tác, mạnh rạn tự tin cho trẻ.

VD: Tôi cho trẻ chơi trò chơi bán hàng, mua hàng, qua đó trẻ chia sẻ lẫn nhau trong việc lấy và cất đồ dùng, đồ chơi, quan tâm khi khách mua hàng, lời mời thân thiện... Từ đó tác động mạnh đến giáo dục lễ giáo cho trẻ.

VD: Trải nghiệm “Ngày hội gia đình”, tổ chức “Ngày hội yêu thương 20/10” thông qua các hoạt động chuẩn bị, chia sẻ trẻ sẽ hiểu sâu sắc hơn tình cảm yêu thương của cha mẹ dành cho mình, biết cách chia sẻ cảm xúc với những người thân yêu.

*Giải pháp thứ 4: Tích hợp lồng ghép giáo dục trẻ kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm chia sẻ thông qua các hoạt động trong ngày. 

Kỹ năng sống của trẻ được hình thành trong cuộc sống hàng ngày, sự uốn nắn và giáo dục thường xuyên sẽ làm cho trẻ nhận thức và thay đổi hành động đúng nhưng cũng không nên quá lạm dụng giáo dục nhiều dẫn đến trẻ nhàm chán không hiệu quả.

Trong giờ học: tùy theo nội dung chủ đề để giáo dục.

Trong giờ ăn giáo dục trẻ biết mời cô, mời bạn, quan tâm, lấy cơm cho bạn ăn, biết nhường nhìn không tranh bát thìa, thức ăn, xúc cơm cho bạn.    

 

Hình ảnh bữa cơm gia đình có sự tham dự của phụ huynh

                           Hình ảnh trẻ quan tâm, chia sẻ xúc cơm cho bạn.

VD: Qua dạy trẻ bài thơ: Giữa vòng gió thơm” Tôi giáo dục trẻ tính lễ phép lấy tăm, nước đưa bằng 2 tay cho bà, yêu thương bà, biết quan tâm đến bà lấy quạt cho bà, để bà vui lòng.

Trong giờ vui chơi: Giáo dục trẻ biết chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau chơi, không tranh giành đồ chơi của nhau, giao tiếp lịch sự thân thiện với bạn.

Trong giờ ngủ: Giúp bạn lấy chăn, gối là thể hiện sự quan tâm tới bạn chia sẻ việc làm cùng cô cùng bạn.

Trong giờ vệ sinh lao động: Cho trẻ giúp bạn cùng lao động, vệ sinh.

VD: Qua giờ đón trả trẻ tôi lồng ghép giáo dục trò chuyện với trẻ về các chủ đề gia đình, động vật, nghề nghiệp, quê hương đất nước chú trọng giáo dục kỹ năng sống để khích lệ trẻ tình cảm, gương việc làm tốt, từ đó trẻ biết quan tâm chia sẻ , lễ phép với mọi người.

          *Giải pháp thứ 5: Thường xuyên biểu dương khích lệ trẻ thực hiện tốt kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương, đoàn kết...

Nhắc nhở uốn nắn hành vi, lời nói chưa tốt của trẻ nhưng cũng cần động viên khuyến khích để trẻ sửa sai, phát huy tích cực việc mình và học tập bạn những gương việc tốt. Khích lệ và khen ngợi những trẻ tiến bộ bằng cách khen ngợi biểu dương trẻ trước lớp và với phụ huynh.

  Hình ảnh trẻ được khen thưởng tặng cờ bé ngoan

 

         VD: Trong giờ nêu gương trẻ, cô cho trẻ nhận xét, đánh giá những bạn chưa ngoan, không lễ phép…để trẻ tự sửa sai, nêu gương những hành vi tốt, biết làm việc làm tốt, quan tâm chia sẻ với cô và bạn để các bạn khác noi theo và cũng đưa tiêu chí về chia sẻ, đoàn kết... là tiêu chuẩn được cắm cờ.   

 Thông qua các họat động trong ngày, cô giáo thường chú ý các kỹ năng sống cho trẻ, đặc biệt là kỹ năng lễ phép, quan tâm, chia sẻ, đoàn kết..., biểu dương khuyến khích trẻ kịp thời để trẻ khác học tập theo, đồng thời cũng uốn nắn nhắc nhở những trẻ chưa biết ngoan, chưa lễ phep, chưa làm được việc tốt chưa biết quan tâm, chia sẻ, đoàn kết, để trẻ được rèn luyện bản thân mình.

*Giải pháp thứ 6: Chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp với phụ huynh giáo dục trẻ kỹ năng sống cho trẻ.

Sự kết hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường sẽ đem lại hiệu qủa cho việc giáo dục kỹ năng sống của trẻ được phát triển tốt theo hướng tích cực hơn.

Hàng ngày theo dõi đánh giá trẻ về tính cách, kỹ năng sống trong giao tiếp của trẻ để chia sẻ trao đổi với phụ huynh để cùng chung cách giáo dục trẻ, khích lệ động viên trẻ.

Tổ chức cho phụ huynh cùng tham gia một số hoạt động của lớp để phụ huynh tiếp cận rõ hơn về phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở trường mầm non, từ đó phụ huynh có thêm kinh nghiệm trong việc rèn kỹ năng sống cho trẻ ở nhà.

Hình ảnh phụ huynh tham gia dự hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

Hình ảnh trẻ cùng cha mẹ tham gia vào học tập

         Tạo “Góc tuyền truyền” và mục “Dành cho cha mẹ”, qua nhóm zalo phụ huynh của lớp, qua giờ đón trẻ trẻ về những nội dung học tập sự tiến bộ và hạn chế của trẻ để cùng phụ huynh giáo dục trẻ, sưu tầm và dán tờ rơi, áp phích có nội dung về giáo dục các kỹ năng sống cho trẻ để phụ huynh tham khảo để ở nhà cha mẹ có phương pháp giáo dục trẻ phù hợp hơn.

          4. Hiệu quả của sáng kiến.

 4.1.Ý nghĩa thực tiễn của sáng kiến

Việc rèn kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ.. cho trẻ mầm non góp phần quan trọng trong sự nghiệp đào tạo thế hệ con người mới hoàn thiện nhân cách tốt tương lai của đất nước.

Giúp cho trẻ phát triển tâm sinh lý lứa tuổi, có sức khoẻ tốt, tự tin mạnh dạn để học tập và sống tích cực, phát huy tốt khả năng và sở trường của mình. Giúp trẻ có ý thức và khả năng thích nghi với cuộc sống, trẻ có thể làm chủ bản thân, sống tích cực và hướng đến lối sống lành mạnh.

Giáo dục kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ cho trẻ 5- 6 tuổi có ý nghĩa trong việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ, là nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào trường tiểu học và vận dụng vào trong cuộc sống đem lại lợi ích cho bản thân.

Qua quá trình thực hiện “Một số giải pháp giáo dục trẻ kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ góp phần hình thành nhân cách cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi” tại lớp 5-6 tuổi A3 trường Mầm non Canh Nậu đã đạt được những kết quả sau:

 * Đối với trẻ:

             Sau khi áp dụng giải pháp giáo dục trẻ kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ tôi thấy trẻ có những thay đổi rõ rệt, trẻ ngoan, biết vâng lời cô giáo, lễ phép với mọi người, trẻ vui vẻ tự tin khi đến lớp, thân thiết nhau hơn, không còn hiện tượng tranh giành đồ chơi, biết quan tâm chia sẻ với cô giáo và bạn bè, người thân, biết cảm thông chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, biết yêu thương chăm sóc các con vật nuôi và cây cối thiên nhiên, Giáo dục kỹ năng sống của trẻ đạt được kết qủa như sau:

 

TT

         

                    Nội dung

Trước khi áp dụng

Kết quả đạt (tỷ lệ%)

Sau khi áp dụng kết quả

đạt (tỷ lệ %)

1

Trẻ biết quan tâm, chia sẻ  bạn bè, người thân.

18/28=64,3%

28/28=100%

2

Biết làm việc tốt có ích

17/28=60,7%

28/28=100%

 

3

Kỹ năng xử lý tình huống trong cuộc sống

16/28=57,1

26/28=93%

4

Trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp và học tập     

14/28=50%

27/28=96%

5

Trẻ ngoan, biết lễ phép với mọi người

16/28=57,1%

28/28=100%

6

Trẻ có thói quen tốt trong sinh hoạt

13/28=46,4%

27/28=96%

         * Đối với giáo viên:

Có thêm kinh nghiệm, nguồn kiến thức và kỹ năng để xây dựng kế hoạch tích hợp giáo dục kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm chia sẻ và một số hành vi khác cho trẻ hiệu quả hơn. Biết xây dựng và khai thác, sử dụng môi trường an toàn thân thiện cuốn hút trẻ mạnh dạn tự tin.

Xây dựng nội dung, cách thức tuyên truyền với các bậc phụ huynh một cách phù hợp, làm chuyển biến nhận thức của phụ huynh trong việc rèn kỹ năng sống cho trẻ.

* Đối với phụ huynh:

Phụ huynh có thêm nhiều kiến thức về giáo dục rèn kỹ năng sống cho trẻ và phối hợp chặt chẽ với giáo viên trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. Phụ huynh tích cực ủng hộ các phong trào của trường lớp, đóng góp kinh phí để xây dựng môi trường an toàn thân thiện góp phần giáo dục nhân cách cho trẻ.

        * Khả năng chuyển giao ứng dụng:

- Có thể áp dụng rộng rãi ở các lớp khác trong nhà trường và phát triển để áp dụng cho các trường mầm non khác trong và ngoải tỉnh.

- Tháng 9/2020: Nghiên cứu về đề tài, xây dựng nội dung, giải pháp.

- Tháng 10/2020:  Tổ chức thực hiện thử và áp dụng

- Tháng 11/2020: Rút kinh nghệm và điều chỉnh bổ sung kế hoạch sau thực hiện giải pháp.

- Tháng 12/2020-5/2021: Thực hiện hiệu qủa giải pháp sau khi rút kinh nghiệm điều chỉnh bổ sung và áp dụng mở rộng trong trường mầm non, đăng trang cổng thông tin điện tử nhà trường để chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

4.2. Đối tượng hưởng lợi của sáng kiến:

Đối tượng hưởng lợi là trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi A3 và các trẻ cùng độ tuổi trong trường mầm non.

 Sau khi tiến hành những biện pháp trên tôi thấy những lợi ích mà giải pháp mang lại như sau:

* Lợi ích kinh tế:

Phụ huynh và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm ủng hộ các phương tiện thiết bị đồ dùng giáo dục, kinh phí để nâng cấp cải tạo môi trường lớp học phong phú gần gũi thân thiện với trẻ: Tranh, truyện có nội dung rèn kỹ năng sống, công ty may tặng quần áo đông cho trẻ em, các nhà hảo tâm tặng quà tết cho trẻ 3 xuất là 600.000đ đã góp phần vào việc chia sẻ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của lớp.

* Lợi ích xã hội:

  Giáo dục kỹ năng sống thúc đẩy hành vi mang tính xã hội tích cực, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, có giá trị đặc biệt đối với trẻ khi lớn lên trong một xã hội văn hóa đa dạng, nền kinh tế phát triển và hội nhập.

    C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

     1. Kết luận

Qua nghiên cứu và thực hiện đề tài về “Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống biết lễ phép, quan tâm, chia sẻ góp phần hình thành nhân cách cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi” trong trường mầm non”, tôi nhận thấy rằng việc giáo dục trẻ biet lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ đã đem lại nhiều tình yêu thương trỗi dậy trong tâm hồn trẻ thơ, trẻ biết quan tâm chia sẻ với cô và bạn bè nhiều hơn, biết giúp đỡ cô giáo và hợp tác chơi cùng bạn trong nhóm, lớp, xây dựng  mối tình bạn thân đoàn kết, gắn bó nhau hơn.

Bản thân có thêm kinh nghiệm, kiến thức về rèn luyện kỹ kỹ năng sống lễ phép, biết quan tâm, chia sẻ và các kỹ năng sống khác cho trẻ. Biết xác định đúng mục đích và xây dựng, điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với thực tiễn bối cảnh của địa phương và của trường, lớp đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện về nhân cách của trẻ. Mặt khác giúp cho bản thân luôn chủ động lựa chọn nội dung tích hợp giáo dục phù hợp với phương pháp dạy học tích cực, tự lực, sáng tạo của trẻ trong việc rèn kỹ năng chung, kỹ năng riêng cho trẻ.

Vì vậy để đạt được kết quả cao trong việc giáo dục rèn luyện kỹ năng sống biết quan tâm, chia sẻ và một số kỹ năng cần thiết khác cho trẻ tôi thấy rằng cần phải:

Tạo môi trường lớp học thân thiện, có nhiều cơ hội cho trẻ vui chơi, sinh hoạt và học tập cùng nhau, để trẻ trải nghiệm kỹ năng chia sẻ. Lớp học thật sự là một tổ ấm yêu thương còn cô giáo là một người bạn lớn luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và biêt sẻ chia cùng trẻ.

Cô giáo phải luôn yêu nghề mến trẻ, phải là người có kỹ năng sống tốt và luôn là tấm gương sáng mẫu mực cho trẻ noi theo, luôn yêu thương, tôn trọng, đối xử công bằng với trẻ và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường  khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dậy, biết vận dụng những lý luận vào thực tế và có lòng kiên trì, kiên nhẫn trong công việc, có sự quan tâm đến đặc điểm tâm sinh lý của từng cá nhân trẻ.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, lễ hội với các hình thức phong phú sinh động hấp dẫn tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm một cách tích cực để trẻ có cơ hội thực hiện và học hỏi lẫn nhau và quan tâm xây dựng nội dung giáo dục thành giờ hoạt động có mục đích.

 Khuyến khích, chia sẻ với trẻ mọi lúc mọi nơi, động viên, khen ngợi trẻ kịp thời. Phối hợp tốt với phụ huynh, tạo mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa phụ huynh và nhà trường, đồng tâm hướng tới mục tiêu chung.

          2. Kiến nghị.

 * Đối với UBND xã và trường mầm non Canh Nậu.

Có biện pháp phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong Bản tuyên truyền vận động trẻ 3 tuổi ra lớp để tạo tiền đề cho trẻ 5 tuổi học tốt hơn.

Tạo nhiều cơ hội tổ chức cho giáo viên được giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm với đồng nghiệp ở các trường.

* Đối với Phòng Giáo dục huyện Yên Thế.

Mở các lớp tâp huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức dạy kỹ năng sống cho trẻ trẻ cho tất cả giáo viên cùng tham dự.

Tham mưu vơi cac cấp lãnh đạo hỗ trợ kinh phí cho nhà trường mua sắm thêm đồ dùng đồ chơi cho các lớp.

Trên đây là một số những kinh nghiệm cũng như một số giải pháp mà bản thân tôi đã áp dụng vào việc giảng dạy tại lớp mẫu 5-6 tuổi trong năm học 2020-2021. Tuy nhiên, sáng kiến này cũng không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót kính mong Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện Yên Thế và đồng nghiệp vui lòng góp ý, bổ sung để sáng kiến được hoàn thiện hơn!

                                    Xin trân thành cảm ơn!

                                                     Canh Nậu, ngày 13 tháng 5 năm 2021

        NGƯỜI VIẾT

 

 

 

        Lương Thị Hòa

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hướng dẫn số 463/BGDĐT-GDTX  ngày 28/01/2015 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở GDMN,GDPT và GDTX.

2.Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non theo TT 28/2016 của Bộ GD&ĐT ngày 30/12/2016.

3. Thông tư 51/TT-BGD ĐT ngày 31/12/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non cho trẻ 5-6tuổi;

5 Kế hoạch số 159/KH-TMN  ngày 19/9/2020 về thực hiện nhiệm vụ năm học của trường Mầm non Canh Nậu;

6. Kế hoạch số 114 KH-TMN ngày 01/9 /2020 chỉ đạo thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục mầm non trẻ 5-6 tuổi..

7. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên về phương pháp giáo dục kỹ năng sống  cho trẻ.

8. Lê Thanh Vân, Giáo trình sinh lí học trẻ em, Nxb Đại Học Sư Phạm 2010.

9. Giáo trình “ Tâm lí học trẻ em mầm non”.

10. PGS.TS Đặng Quốc Bảo - Cẩm nang xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam - Năm 2009.

11. Quyết định số 1008/QĐ-TTg quyết định về phê duyệt đề án “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non giai đoạn 2016-2020 định hướng năm 2025.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 274 trong 57 đánh giá
Click để đánh giá bài viết